Mikä nuorisovaltuusto?

someron nuvaSomeron Nuorisovaltuusto (Nuva) on 12–19 –vuotiaiden somerolaisten nuorten vaikuttamiskanava. Nuorisovaltuusto edustaa kaikkia Someron nuoria.

Nuorisovaltuuston tehtävänä on lisätä ja parantaa nuorten osallisuus- ja vaikuttamismahdollisuuksia sekä huolehtia että nuoria kuullaan heitä koskevissa asioissa.

Nuorisovaltuusto toimii sanansaattajana nuorten ja päättäjien välillä. Nuorisovaltuusto järjestää keskustelutilaisuuksia, ottaa kantaa, tekee esityksiä, lausuntoja ja ehdotuksia nuoria koskevissa asioissa sekä rahoittaa nuorten omia hankkeita.

Nuorisovaltuusto kannustaa kaikkia nuoria tekemään, vaikuttamaan ja ajattelemaan itse. Nuorisovaltuusto edistää Someron nuorisotoimintaa järjestämällä erilaisia tapahtumia ja tempauksia.

Kerro meille tapahtumatoiveistasi, ideoistasi tai mistä tahansa!
Olet myös tervetullut mukaan toimitaan!

Nuorisovaltuusto vastaa kunta- ja nuorisolain sekä lapsi- ja nuorisopoliittisen kehittämisohjelman vaatimuksiin nuorten kuulemisesta ja vaikuttamisjärjestelmästä.
Nuorisolain 8 pykälän mukaisesti nuorille tulee järjestää mahdollisuus osallistua paikallista ja alueellista nuorisotyötä ja -politiikkaa koskevien asioiden käsittelyyn. Saman pykälän mukaisesti lisäksi nuoria on kuultava heitä koskevissa asioissa. Nuorisovaltuuston toiminta on poliittisesti ja uskonnollisesti sitoutumatonta.